Detta är min bildberättelse om mitt projekt att sätta upp det timmerhus jag plockade ner 2006.
Den nya platsen heter Kullen och är ett gammalt torpställe i Vederslöv. Det förra torpet försvann på 1960-talet.
Bildberättelsen kommer att uppdateras efterhand som saker och ting händer med projektet och jag har tid.
/Carl

- Kullen 2008

- Kullen 2009

- Kullen 2010

- Kullen 2011

- Kullen 2012

- Kullen 2013


Till Carl´s...

www.cthelin.se