16 november 2008

Idag har vi grävt ett dräneringsdike för att bli av med vattnet i mitt avloppshakt.


Nöjd!


Nästan så överfullt så att det rinner in i grunden.


Mycket vatten blir det.


Nästan klart.


Tillbaka