1 maj 2009

Diverse arbeten har pågått i makligt tempo under våren. Nu har jag fått elskåp och äntligen börjat fylla igen avloppsdiket.


Mitt fina elskåp och förberedelse för kabeldragning in till huset.


Här ska elen komma in i huset under torpargrunden och in i källaren.


Föreberedelser för murning av källarväggar.


Här pågår arbete med undergrund för plintar under södra gaveln och dräneringslägning.


Tillbaka