25 april 2010

Nu har jag fyllt färdigt i den södra delen av grunden och lagt på makadam där också. Jag har också lagt i en bit avloppsrör till som gör att jag kan fylla igen en del till av hålet.


Grusat! Det återstår några stenar att lyfta på plats i det sydvästra hörnet


Stenlägningen klar och väntar på fogning på sydvästra sidan också.


En bit rör till.Tillbaka