5 augusti 2011

Isolering och fönsterfoder.


Ställningen har till största delen plockats ner på norrgaveln. Det är med andra ord färdigmålat och därmed helt färdigt så när som på fönsterbågarna som är i verkstan på lite lagning, glasning, kittning och målning.


Ser färdigt ut.


Södergaveln isoleras.


Uppsättning av fönsterfoder.Tillbaka