27 augusti 2011

Brädfodring och grävning.


Påbörjat brädfodring av baksidan.


Igår fyllde jag igen gropen vid brunnen. När det blir dags att gräva ledning ska marken kring brunnen fixas till och ges fin lutning från brunnen.Tillbaka