6 oktober 2012

Dags att spika läkt för blivande tegeltak.


Förberett för läktning.


Ströläkt på plats.


Spikande av bärläkt pågår.


När vi höll på att spika läkt flög mängder med tranor över oss...


Mäktigt!


De kom i våg efter våg...


...och försvann mot solnedgången.


Tillbaka