Kullen 2009

- El och sten, 28 mars 2009
- Diverse, 1 maj 2009
- Arbetshelg med murning, 10 maj 2009
- Murning, 7 juni 2009
- Källaren nästan färdig, 6 juli 2009
- Putsning källarväggar plintar, 8 juli 2009
- Plintar och putsning, 13 juli 2009
- Plintar och fyllning, 27 juli 2009
- Stenfyllning, 31 juli 2009
- Stenfyllning och hörnsten, 4 augusti 2009
- Kallmurning, 16 augusti 2009
- Kallmurning, 6 september 2009
- Kallmurning, 13 september 2009
- Formning och murning, 24 oktober 2009
- Avformning och murning, 30 oktober 2009
- Avformning och återfyllning, 1 november 2009
- Fyllmassor, 13 december 2009
- Snö, 19 december 2009
- Fyllmassor igen, 20 december 2009


Till Project Kullen...

www.cthelin.se