Kullen 2012

- Fönster mm, 6 januari 2012
- Fönsterfoder baksida, 8 januari 2012
- Brädfodring baksida, 15 januari 2012
- Regling framsida, 29 januari 2012
- Dörr framsida, 1 april 2012
- Brädfodring framsida, 5 april 2012
- Brädfodring mm, 2 juni 2012
- Målning, 3 juni 2012
- Mer målning och regling, 10 juni 2012
- Regling tillbygge, 16 juni 2012
- Fönster, 21 juni 2012
- Papp, 1 juli 2012
- Fönsterfoder, 13 juli 2012
- Brädfodring tillbygge, 15 juli 2012
- Skorstensfundament, 16 juli 2012
- Betong, 17 juli 2012
- Avformning, 23 juli 2012
- Brädfodring tillbygge, 27 juli 2012
- Betong till platta, 2 augusti 2012
- Murning, brädfodring m.m., 2 september 2012
- Murning av skorstenar, 22 september 2012
- Läktning och tranor, 6 oktober 2012
- Fortsatt läktning, 7 oktober 2012
- Skorsten och toalett, 28 oktober 2012
- Skorsten, 4 november 2012
- Arbetshelg med takläggning, 11 november 2012
- Takläggning, 18 november 2012


Till Project Kullen...

www.cthelin.se