15 augusti 2006

Köksbilder.


Fin hylla.

Det murade skåpet jämte spishällen.


Enkel rökgång.


Bakom pärlsponten fanns en fint putsad yta.


Tillbaka