18 augusti 2006

Idag har jag fortsatt med hallen.


Alla plankinnerväggar borttagna.


Tillbaka