1 september 2006

Fortsatt med brädfodring och innertak.


Jag har plockat ribben på norra gaveln idag. Fick vänta med brädorna tills vindfönstret är bortplockat och det måste jag ha hjälp med för att inte riskera att tappa det.


Det regnade ett tag så då började jag på innertaket i storstugan.


Vindsfönstret.


Baksidan.


Det blir många varv upp och ner för stegarna.


Tillbaka