3 september 2006

Samuel har hjälpt mig att plocka innertak, golv och brädfodring idag.


Det är ibland lättast att lossa takbrädorna uppeifrån. Här håller vi på att ta ner taket i storstugan nere.


Eftersom timmerväggen satt sig vid bakugnen hade brädorna vid luffarluckan klämts fast och var helt omöjliga att få bort hela.


Efter att vi plockat ur vindsfönstret gick det att plocka ner listbrädorna från hålet. Den västra av dem som jag håller på med här satt dock envist fast och Samuel fick till slut ner den efter idogt arbete.


En väggyta till klar.


Tillbaka