Första besöket i november 2005


Det har inte bott någon i huset sen 30-talet eller kanske ännu tidigare. Mer forskning om vilka som bott där ska göras.


De fönster som är hela är fantastisk fina.


Det har skett en renovering troligen i början på 1900-talet då veranda med snickarglädje mm troligen tillkommit.


Det har funnits en tillbyggnad på baksidan.


Stora träd tätt inpå byggnaden visar att det stått övergivet länge.


Nykulla by ligger mycket vackert på en höjd. Nästa hus bakom är Nykulla kronogård som huset tillhört sen 20- eller 30-talet.


Köket är något avskräckande men i övrigt verkar huset må ganska bra.


Rötskadorna beror på hål i taket rakt ovanför.


Kökspisen saknas.


Storstugan som den såg ut första gången jag var i huset.


Hallen med pärlspont.


Norra rummet med cykelrester och fullt med tidningar mm på golvet.

Tillbaka