I takstolsdatabasen finns takkonstruktioner som jag har besökt och undersökt. Sidan kommer så småningom att byggas ut med olika sökfunktioner efterhand som fler takkonstruktioner läggs in i databasen. /CarlI databasen definieras takkonstruktionerna bland annat av hur de bär last enligt några typologier.
- Dessa typologier finns definierade här.


- Sortera takstolar geografiskt

- Sortera takstolar i bokstavsordning

- Sök takstol
Till Carl´s...
www.cthelin.se