-  Startsida  -  Sortera geografiskt  -  Sortera i bokstavsordning  -  Sök takstol  -


Malmö residens Land: Sverige   Län: Skåne   Landskap: Skåne   Kommun: Malmö
Byggnadstyp:Offentlig byggnad
Takstolens arkitektoniska typ: Övrig
Typ av vertikal lastbärning: Typ A: Tvärbärande
Typ av sidostabilisering: Typ III: Vertikala ramverk

Byggnadens konstruktionstyp:
Tegel
Takform: Sadeltak
Gavlarnas konstruktion: Stengavlar
Takkonstruktionens yttre spännvidd (m): 7,5
Taklutning: 60
Antal takstolar: 28
Takstolarnas cc-avstång (m): 0,93-1,34
Yttertak: Tegel
Underlag till yttertak: Taktro av spontade brädor
Tak interiör: troligen brädtak
Typ av horisontellt stöd: klass b och e
Takstolens delar
Bindbjälke saknas
Antal högben: 2
Antal stödben: 2
Korsande stödben saknas
Övre stödben saknas
Antal hanbjälkar: 2
Saxsparre saknas
Stickbjälke saknas
Knäbock saknas
Antal muremmar: 1
Nockås saknas
Styrstock saknas
Övriga element: Snedsträvor mellan högben och nedre hanbjälken
Dimensioner
Högbenets höjd (cm): 200
Högbenets bredd (cm): 180
Längsgående stabilisering
Långstol med kungar mitt i konstruktionen