-  Startsida  -  Sortera geografiskt  -  Sortera i bokstavsordning  -  Sök takstol  -


Martebo kyrka Land: Sverige   Län: Gotland   Landskap: Gotland   Kommun: Visby
Byggnadstyp:Kyrka
Byggnadsdel: Långhus
Takstolens arkitektoniska typ: Gotisk
Typ av vertikal lastbärning: Typ A: Tvärbärande
Typ av sidostabilisering: Typ I: Yttertaksstabilisering
Konstruktionstyp: K.3h
Konstruktionstyp 2: K.xa3h
Daterad: 1295
Takform: Sadeltak
Gavlarnas konstruktion: Stengavlar
Taklutning: 60
Antal takstolar: 12
Yttertak: Tegel
Underlag till yttertak: Råspont
Tak interiör: Kalkstensvalv
Takstolens delar
Bindbjälke saknas
Antal högben: 2
Antal stödben: 2
Korsande stödben saknas
Övre stödben saknas
Antal hanbjälkar: 3
Antal saxsparrar: 2 (på en del)
Antal stickbjälkar: 2
Antal Knäbockar: 2
Antal muremmar: 2
Nockås saknas
Styrstock saknas
Övriga element: Extra sparre till längsgående konstruktion

Timmerförband
Laxhak med en dymling
Halvt i halvt med en dymling
Rakt blad med två spik

Bärande system
Det finns en ramkonstruktion som takstolarna är kopplade till genom speciella sparrar och som skapar ett ökat stöd mot den horistontella utryckningskraften.