-  Startsida  -  Sortera geografiskt  -  Sortera i bokstavsordning  -  Sök takstol  -


Rogslösa kyrka (långhus) Land: Sverige   Län: Östergötland   Landskap: Östergötland   Kommun: Vadstena   Socken: Rogslösa
Kyrkan är uppförd under 1200-talet
Byggnadstyp:Kyrka
Byggnadsdel: Långhus
Takstolens arkitektoniska typ: Gotisk
Typ av vertikal lastbärning: Typ A: Tvärbärande
Typ av sidostabilisering: Typ I: Yttertaksstabilisering
Daterad: 1293 (med dendrokronologi)

Byggnadens konstruktionstyp:
Sten
Takform: Sadeltak
Gavlarnas konstruktion: Sten
Takkonstruktionens yttre spännvidd (m): 9,75
Takkonstruktionens inre spännvidd (m): 7,5
Taklutning: 50
Antal takstolar: 10
Takstolarnas cc-avstång (m): 1,035
Yttertak: Spån
Underlag till yttertak: Taktro av spräckta och en del sågade brädor
Tak interiör: Stenvalv
Material: Fur? och ek
Takstolens delar
Bindbjälke saknas
Antal högben: 2
Antal stödben: 2
Korsande stödben saknas
Övre stödben saknas
Antal hanbjälkar: 2
Saxsparre saknas
Antal stickbjälkar: 2
Antal Knäbockar: 2
Antal muremmar: 2
Nockås saknas
Styrstock saknas
Dimensioner
Högbenets höjd (cm): 15
Högbenets bredd (cm): 10,5

Timmerförband
Takfotsförband: Rakt blad med en dymling
Rakt blad med en dymling, halvt i halvt med en dymling, tappförband med en dymling