7 november 2006

Den 7 och 8 november åkte jag och konstvetarna Attila och Zsuzsa på fältstudier till Turda, Aiud och framförallt Sibiu. I Sibiu mätte vi upp en takkonstruktion som jag ska använda som exempel.


En av kyrkorna i Turda. På långhuset finns en barocktakstol, åtminstone delvis av den typen.
På koret finns en gotisk takkonstruktion bevarad.


Kyrkans interiör som är från 1700-talet.


Långhusets takstol.


Korets takstol.


Kyrkan i Aiud har en gammal försvarsanläggning runt sig och kyrkan själv har använts som försvarskyrka.
Den har också en gotisk takstol över koret och en takstol med blandade stilar över långhuset.


Kyrkan till vänster och försvarsmuren intill.


Attila och Zsuzsa undersöker några stenar som liger vid ett av hörnen av försvarsmuren


Kyrkans interiör som jag också tror är 1700-tal


Långhusets takkonstruktion som troligen är från 1800-talet


Innan kyrkan fick valv hade den ett plant innertak och då var dessa målningar synliga.


Den gotiska takkonstruktionen över koret.


Tillbaka