7 augusti 2013

Dörr till källaren, gips i källartak och murandet fortsätter.


Dörr till källaren.


Schakt igenfyllt.


Brunn för friskluftsintag.


Gipsat taket längst inne i källaren. Snart redo för vedpanna.


Spiskomplexet växer fram.


Tillbaka