Kullen 2013

- Fönster och brädfodring, 13 januari 2013
- Fönster och brädfodring, 20 januari 2013
- Knut, 9 mars 2013
- Hängrännor mm, 21 april 2013
- Hängrännor, 10 maj 2013
- Skorsten mm, 20 juni 2013
- Blandat semesterarbete, 26 juli 2013
- Bakugn mm, 7 augusti 2013
- Arbetshelg och grillfest, 11 augusti 2013
- Stentrappa mm, 18 augusti 2013
- Källarfönster mm, 25 augusti 2013
- Putsning av källare, 31 augusti 2013
- Putsning av källare, 1 september 2013
- Putsning och avfärgning källare, 7 september 2013
- Klarputsat mm, 8 september 2013
- Divers höstarbete..., 6 oktober 2013
- Dörrar, 14 december 2013


Till Project Kullen...

www.cthelin.se