1 september 2013

Fortsatt putsning av källaren.


Far min hjälper till att slänga på bruk.


Blandning pågår.


Skurning är ett drygt jobb.


Men fint blir det.Tillbaka