25 augusti 2013

Källarfönster mm


Påbörjat konstruktionen som ska bära farstukvisten.


Justering av storleken på muren kring källarfönstren.

Fönsterkarmar isatta. Det blir kopplade bågar i källaren.


Uppregling av väggar vid trappan och köket.Tillbaka