Kullen 2008

- Trädhuggning på Kullen, 15 juli 2008
- Rissläpning, 16 juli 2008
- Stenflyttning, 2 augusti 2008
- Stenflyttning, 3 augusti 2008
- Utsättning, 5 augusti 2008
- Grävning grund, 17 augusti 2008
- Grävning grund, 18 augusti 2008
- Utsättning, 30 augusti 2008
- Utsättning och grusväg, 31 augusti 2008
- Makadam, 7 september 2008
- Tilljämning mark, 23 september 2008
- Dränering mm, 28 september 2008
- Makadam igen, 11 oktober 2008
- Kantelement, 19 oktober 2008
- Kantelement mm, 21 oktober 2008
- Cellpast och armering, 25 oktober 2008
- Armering av kantbalk, 1 november 2008
- Armering av platta, 2 november 2008
- Armeringsnät, 8 november 2008
- Formning av plintbottnar, 9 november 2008
- Betong, 12 november 2008
- Vattendränering, 16 november 2008
- Eldning av ris, 23 november 2008
- Dränering, 29 november 2008


Till Project Kullen...

www.cthelin.se